GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | İşçi Disiplin Kurulu

Belediyemiz ile HİZMET – İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşleri Sendikası) arasında imzalanan ve 01.01.2016 ile 31.12.2017 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 72. maddesindeki;

MADDE 72. DİSİPLİN KURULU :

a) Sözleşme kapsamına giren işyerlerinde sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir. Bu kurulun biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverenden, diğer 2 üyesi de sendikadan teşekkül ettirilir. Kurulun Başkanı, Belediye Başkanının tayin ettiği kişidir.” hükmü gereği,

İŞVEREN YETKİLİLERİ :
Ahmet AVCI BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
Yunus Emre YILMAZ ÜYE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
     
SENDİKA YETKİLİLERİ:
Recep YAZICI ÜYE İşyeri Sendika Baş Temsilcisi
Sami KARA ÜYE İşyeri Sendika Temsilcisi

 

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA