GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | İşçi Disiplin Kurulu

T.C.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 30058771.00.00 (01) 4702
26.02.2015
Konu : İşçi Disiplin Kurulu.  
BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemiz Birim ve Müdürlüklerinde çalışan işçiler adına, Belediyemiz ile HİZMET – İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşleri Sendikası) arasında imzalanan ve 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 72. maddesinde;
a) Sözleşme kapsamına giren iş yerlerinde sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda soruşturmalar yapıldıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir.
Bu kurulun biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverenden, diğer üyesi de sendikadan teşekkül ettirilir. Kurulun Başkanı, Belediye Başkanının tayin ettiği kişidir.” Denilmektedir.
Buna istinaden, aşağıda yazılı isimlerden İŞÇİ DİSİPLİN KURULU’NUN oluşturulmasını olur’larınıza arz ederim

 
Faruk BİLGİLİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.

Olurlarınıza arz ederim.
Uygun Görüşle Arz Ederim.
…../…../2015

Av. Kadir EROL
Başkan Yardımcısı

 

O L U R
……/……/2015

Refik YILMAZ
Belediye Başkan

 

İŞVEREN YETKİLİLERİ
Ahmet AVCI BAŞKAN Başkan Yardımcısı
Faruk BİLGİLİ ÜYE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.
Cemalettin UYSAL ÜYE Park ve Bahçeler Müdürü
     
SENDİKA YETKİLİLERİ
Recep YAZICI ÜYE İşyeri Sendika Baş Temsilcisi
Sami KARA ÜYE İşyeri Sendika Temsilcisi

 

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA