GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | Memur Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmenlik, 17.09.1982 Tarih ve 8/5336 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.
21.07.2005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinin B Bendinde:
B: BELEDİYE DİSİPLİN KURULU
“1 – Büyükşehir Belediyelerinde; Genel Sekreter veya Başkanın görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında;

  1. Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,
  2. Personel Şube Müdürü,
  3. Kararlar Şube Müdürü,
  4. Fen İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecek bir Şube Müdüründen kurulur.

2 – Belediyelerde; Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının Başkanlığında Encümenin Atanmış üyelerinden kurulur.”
Denilmektedir.

MEMUR DİSİPLİN KURULU:    
Av. Kadir EROL  BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
Faruk BİLGİLİ ÜYE Yazı İşleri Müdürü
Emine Aksel TÜMER ÜYE Mali Hizmetler Müdürü V.
Müge GÜRSOY ÜYE İmar ve Şehircilik Müdürü V.
Abdullah DÖNMEZ ÜYE Bem-Bir-Sen Sendika Temsilcisi

 

HIZLI MENÜ


Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA