Belediye Disiplin Kurulu

T.C. GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32058771.00.00 (01)-1248
Konu: Disiplin Kurulunun Kurulması
 
14.01.2015

BAŞKANLIK MAKAMINA

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 17.09.1982 Tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

21.07.2005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinin B bendinde:

B: BELEDİYE DİSİPLİN KURULU
"1- Büyükşehir belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği genel sekreter yardımcılardan birinin başkanlığında;

  • Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,
  • Personel Şube Müdürü
  • Kararlar şube Müdürü
  • Fen İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecek bir şube müdüründen kurulur.

2- Belediyelerde; Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmışüyelerinden kurulur."
     Denilmektedir.

Söz konusu edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin, Kurulların Kuruluşuna İlişkin Esaslara istinaden görev yapmak üzere aşağıda yazılı isimlerden DİSİPLİN KURULU'NUN oluşturulmasını olur'larmıza arz ederim

Uygun Görüşle Arz Ederim.
14.01.2015
Av. Kadir EROL
Başkan Yardımcısı

O L U R
14.01.2015
Refik YILMAZ
Belediye Başkanı

Faruk BİLGİLİ
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü V.

Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.