Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1-
 Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;

Gemlik Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2-
 Bu Yönetmelik, Gemlik Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin Amirleri
MADDE 3-
 Disiplin amirleri, bu yönetmeliğin eki EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri
MADDE 4-
 Memurların disiplin iş ve işlemlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 5-
 Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye meclisi kararı ile kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu konuda daha önce uygulanan yönetmelik yürürlükten kaldırılır.

Yürütme
MADDE 6-
 Bu Yönetmeliği, Gemlik Belediye Başkanı yürütür.

EK-1 GEMLİK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI  
BİRİM MÜDÜRLERİ, İÇ DENETÇİ, AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI  
MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI, ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, ZABITA, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.