Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesindeki; “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etikdavranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.” Hükmü gereği, İlgi Başkanlık Oluru ile Gemlik Belediyesi Etik Komisyonu kurulmuş olup, ilgililerin görev süreleri 2 (İki) yıl olarak belirlenmiştir.

MEMUR DİSİPLİN KURULU:
Av. Kadir EROL BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
Faruk BİLGİLİ ÜYE Yazı İşler Müdürü
Yunus Emre YILMAZ ÜYE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Sedef ÜNLÜ ÜYE Hukuk İşleri Müdürü
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.