Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HiZMETiN ADI BAŞVURUDA İSTENiLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) AÇIKLAMA
1 İşletme Ruhsat Başvurularında
 1. Belediye Başkanlığına dilekçe
 2. Başvuru ve beyan formu
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Yapı Kullanma izin Belgesi
 5. Kira Kontratı
 6. İkametgah ve Nufüs Sureti örneği
 7. Şirketlerden imza Sirküleri, Sicil Gazetesi Şirket Sözleşmesi
 8. Ustalık Belgesi ve Geçici işyeri ama belgesi
 9. İlan Reklam Vergi Levhası
 10. Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi
 11. Vergi Levhası
 12. Kat Maliklerinden Alınması gereken izin Belgesi
 13. Mesafe Krokisi
1 ay 3572 Sayılı işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğince istenilen belgeler
2 Hafta Tatili
 1. Dilekçe
 2. Ruhsat Fotokopisi
1 gün  
3 Temizlik Hizmetleri Evsel Katı Atık Moloz, Curuf v.s.
Yıkama Hizmetleri, Yol Sulama, Cadde ve Sokakların Yıkanması
Afiş, ilan, Reklam v.s. Hizmetlerin Yapılması
 • Dilekçe 
 • Çağrı Merkezine iletişim Hattıyla ulaşarak
 • Temizlik işleri Müdürlüğüne Şahsen müracaat ederek veya iletişim hattıyla
2 gün  
4 Cenaze, Defin
 1. Doktor Raporu
 2. Ölüm Belgesi
1 gün  
5 Emlak Vergisi ( Bina - Arsa - Arazi Beyanları )-Veraset, Emeklilik için
 1. Tapu
 2. Nüfus Cüzdanı
 3. Kişinin kendisi veya vekalet verdiği bir kişi.
 4. Veraset ilamı
 5. Varislerden bir kişi
30 dakika Sahsın kendisi olup olmadığının belgelenebilmesi için nüfus kağıdı istenilmektedir.
6 Nikah İşlemleri
 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. Nüfus Kayıt örneği,
 3. Evlenme Beyannamesi,
 4. Fotoğraf,
 5. Sağlık Raporu,
 6. İzin Belgesi.
Evraklar alınıp incelendikten sonra nikah tarihi ve saati Nikah Memuru tarafından verilir. Evlenme Yönetmeliğine göre istenilmektedir.
7 İhale İşlemleri 4734 sayılı Devlet ihale Kanunun'da istenilen belgeler 10 dakika  
8 Giderlerin Ödenmesi
 1. Fatura
 2. 3 adet teklif mektubu
 3. Borcu yoktur belgesi
 4. Yapım işleri hak ediş raporu
 5. Dizi pusulası
 6. Yapılan işler listesi
 7. İnşaat yapım işi
 8. Hakediş icmali
 9. Yapılan işler grup icmalleri
 10. Borcu yoktur belgesi
   
10 İmar Uygulama İşlemleri
 • Dilekçe yazılması
 • imar uygulama evrakları(kadastro veya serbest harita müh. tarafından hazırlanan)
 • imar durumu
 • tapu, çap, aplikasyon krokisi
 • kadastro durumu
 • durum haritası
 • koordinat özet ve yüzölçümü hesap cetveli
 • röper çizelgesi
 • tescil bildirim beyannamesi
 • kadastro kayıtları
 • röleve krokisi
 • dağıtım cetveller
 • düzenleme sınır haritası
 • ayırma çapı haritası
 • ada röleve haritası
 • bir üst yazıya bağlanmış 6 takım dosya içinde değişiklik beyannamesi
2 ay 3194 sayılı imar Kanunu ve 5216 sayılı Kanunun 27. Maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi b bendi gereğince hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliğine göre istenilmektedir.
12 Toprak, zemin aplikasyon, subasman  vizelerinin kontrolü ve ruhsata işleme -
Kalıp, ısı, kat, çatı, v.b. vizelerin  kontrolü ve ruhsata işlenmesi
 • Dilekçe yazılması
 • Vize dilekçeleri
 • Arazi kontrolü ve vizelerin onayı
 • Vize ücret makbuzu
1 gün  
13 Numarataj çalışmaları yapılması ve vatandaşa numaratajla ilgili bilgi verilmesi
 • Dilekçe yazılması
 • Tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Kiracı ve kira sözleşmesi
 • Emlak beyan sureti
1 gün Numarataj yapılacak yerin bulunabilmesi için tapu bilgileri, kimlik bilgilerinin tespiti için Nüfus cüzdanı fotokopisi, tapu kaydıyla karşılaştırmak üzere kira kontratı istenilmektedir.
14 Heyelan toprak kayması  istinat duvarlarında oluşacak tehlikelerin giderilmesi ile ilgili yerinde incelemeler yapıp rapor hazırlanması
 • Dilekçe yazılması
5 gün  
15 İşyeri açma ruhsatı ile ilgili kontroller
 • İktisat ve Küşat Müdürlüğü tarafından hazırlanan vatandaş dosyası 
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma iznin fotokopisi ya da statik rapor ve röleve planı
2 gün 3572 Sayılı işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğince istenilen belgeler

Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat
Yeri: -
İsim: İlknur SERT
Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Adres: Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK - BURSA
Tel: 0 224 5134521
Faks: 0 224 5134528
E-posta: admin@gemlik.bel.tr
İkinci Müracaat
Yeri: -
İsim: Refik YILMAZ
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK - BURSA
Tel: 0 224 5134520
Faks: 0 224 5134520
E-posta: admin@gemlik.bel.tr
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.