Bursa, Gemlik Belediyesi, Küçükkumla Nahallesi Kumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı(Yaklaşık 235 Hektar} Hazırlanması işi Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.03.2022 tarih ve 36 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 16.06.2022 tarih 841 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Revizyonu 11.01.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 01.11.2022 - 30.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Plan işlem Numarası (PİN): UiP-16035888

Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2022 tarih 11629 sayılı kararı ile 2863 sayılı kanunun 8. Caddesi ve ilgili mevzuat açısından düzeltmeyle uygun bulunmuştur.

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Kurul Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız