NİKAH İŞLEMLERİ

GEMLİK BELEDİYESİ - NİKAH İŞLEMLERİ

3080 Sayılı Evlenme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve genelgelerine göre evlenme başvurularının kabul edilmesi, Gemlik Belediye Başkanı adına vekaleten evlenme akdinin gerçekleştirilmesi ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirim yapılması Evlendirme Memurluğunun sorumluluğunda bulunmaktadır.

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER)

1- Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri

2- Aile Hekimliğinden Sağlık Raporu (Fotoğraflı ve Doktor Onaylı)

3- 4 Er adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş)

4- Aile cüzdanı ücreti    ( 160 TL )Belediye Veznesine yada

Halk Bankası Gemlik Şubesi  İBAN  NO : TR 68000 1200 92800000 7000010

EVLENME BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

**Başvuru T.C. Kimlik ile Çiftler tarafından şahsen yapılacaktır.(Sürücü ehliyeti ile başvuru alınamaz.)

**İmzasız, mühürsüz ve eksik evrak ile başvuru kabul edilmemektedir.

**Evraklarınız hazırlandığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

**Telefondan gün ve saat rezervasyonu yapılmaz.

**Nikah tarih ve saati, başvuru anında nikah memuru tarafından çiftlerin istediği tarih de göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

**Hafta içi başvuru 08:00-12:00 -13:00- 17:00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

**Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı göstermediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

**Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesinden iddet müddeti kararı almaları zorunludur. Mahkeme kararının aslı müracaat esnasında teslim edilecektir.

**Daha önce evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri;

**Mal ayrılığı talebi olanlar , noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat işlemi sırasında yanlarında getirecektir.(1 asıl ,1 fotokopi)

**Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.

**16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile mahkemesinden izin belgesi, 17 yaşını bitirip , 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne baba muvafakatnamesi veya anne babanın birlikte müracaatı ile evlenebilir.(Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir.)MUVAFAKATNAME ALINMADIYSA BAŞVURU ESNASINDA ANNE VE BABA NÜFUS CÜZDANLARIYLA ŞAHSEN BULUNMAK ZORUNDADIR.

**Sağlık raporları aile hekimliğinden alınacak yada toplum sağlık merkezleri tarafından verilen sağlık raporları geçerlidir. Özel sağlık kuruluşlarının verdiği sağlık raporları geçersizdir.

**Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede, vekalet veren ile ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve noter tasdikli aslı olması şarttır.

Not: Herhangi bir sebepen dolayı(ölüm, hastalık vb...) nikah akdini iptal veya ertelemek isteyen başvuru sahipleri nikah tarihinden en geç 3 iş günü önce şahsen evlendirme memurluğumuza gelerek iptal veya erteleme işlemini yapabilir.

Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.