Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2385 Ada 1-2-3-4-5-6-7 no’lu ve 2364 Ada 2-3 no’lu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız