Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1458 ada 29 parsele (E:562 Parsel) İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarih ve 114 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2023 tarih ve 1400 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 09.11.2023 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 09.11.2023 – 08.12.2023 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. 
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Plan Değişikliğini indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız