Bursa ili, Gemlik ilçesi Engürücük mahallesi, Engürücük gelişme alanı uygulama imar planı içinde olan; 2362-2363-2364-2365-2366-2364 parseller, 1451 ada 88-102-107-108-109-112-113-114-118-169-170-177-179-279-280-281-282-283-284-289-290-342 parseller ve 1453 ada 1-146-147-148 parsellerin tamamını, ihdas ile oluşan 5000-5001-5002 parsellerile, 253 parsel, 1451 ada 90-101-111-168-171-174-176-178-180-285-286-288-291-295-324-331 parseller ve 1453 ada 2-144-145 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda yapılan imar uygulama işlemi

Uygulamayı Görmek için Tıklayın