Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi 284 ada 1 nolu parsel, 9 nolu parsel (kısmen) ve tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarih ve 78 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2023 tarih 916 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2023 tarih 12705 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2023 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 24.10.2023-22.11.2023 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Plan İşlem Numarası (PİN): UİP- 161018758

 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Plan Değişikliğini indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız