Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 6219 nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.10.2022 tarih ve 158 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.03.2023 tarih 449 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 12.05.2023 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
 

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız