Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.02.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.04.2023 tarih 588 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı 11.05.2023 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız