Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 601 nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarih ve 80 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2023 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bura Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuırulu’nun27.09.2023 tarih 12710 sayılı kararı ile düzeltmeyle uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.08.2023 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 08.11.2023 – 07.12.2023 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Plan Değişikliğini indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız