Demirsubaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı 208 Ada 10 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız