Gemlik Belediye Encümeninin 15.09.2020 tarih ve 636 sayılı kararı ile askıya  çıkan Kurşunlu Mah. 7. Etap 18. Madde Uygulamasına yapılan itirazların görüşüldüğü 28.10.2020 tarih ve 707 sayılı kararında Kurşunlu Mah. 7. Etap  18. Madde Uygulamasının iptaline karar verilmiştir. 26.11.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır. İlgililere duyurulur. 

 


Uygulamayı Görmek için Tıklayın