Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 23.12.2016 tarih ve 2659 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 1330 ada 2 parsel, 1328 ada 1 ve 3 parsel, 1329 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin tamamının dahil edildiği imar uygulaması, düzenleme sınırı kabul edilerek, Gemlik Belediye Encümeni’nde 17.10.2017 tarih ve E/1554 sayılı kararı ile onaylanmış olup 18.10.2017 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızDÜZENLEME SINIRI

MAL SAHİPLERİ

Tescile Esas Dağıtım Cetveli