Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/09/2015 tarih ve 202 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 22/10/2015 tarih ve 1899 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, tapuda Osmaniye Mahallesi 1087 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 1088 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde, düzenleme sınırının düzenleme sınır haritasında gösterildiği gibi kabul edilerek hazırlanan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nin 05.08.2016 tarih ve E/665 sayılı kararı ile onaylanmış olup 10.08.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız