Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarih ve 320 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2014 tarih ve 1229 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1285 ada 1 parsel, 1287 ada 1 parselin sınırlarının düzenleme sınırı kabul edilerek hazırlanan imar uygulamasını, Gemlik Belediye Encümeni’nde 08.11.2016 tarih ve E/902 sayılı kararı ile onaylanmış olup 15.11.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.1285 ve 1287 ada cetveller


1285 ve 1287 ada düzenleme sınırı