Encümen Kararı
 
18. Madde Uygulaması Düzenleme Sınırı ve Parselasyon Planı
 
Uydu Fotoğrafı
 
Özet Cetveli ve Dop Hesabı
 
Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu
 
Tescile Esas Dağıtım Cetveli
 
Plan ve Parselasyon Planı