Gemlik İlçesi Kumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Küçükkumla Belediye Meclisinin 23.02.2001 tarih M-51 sayılı kararı ile onaylanan, Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dahilinde 246 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 numaralı parsellerin; 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması, Gemlik Belediyesi Encümenin 03.11.2015 tarih ve E/919 sayılı kararı ile düzenleme sınırı belirlenmiş, 06.11.2015 tarih ve E/936 sayılı kararı ile onaylanmış olup 07.11.2015 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.