Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı 1842 Ada 13-14-15-16 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız