1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi,  Eşref Dinçer, Cumhuriyet ve Kumla Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca, Kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere bu mahallelerde ikamet eden 6 (altı)  adet Bilirkişi Seçimi ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/599 E. sayılı dosya kapsamında 30.04.2019 tarih 2019/525 K. sayılı kararıyla, Küçükkumla Mahallesi, 161 ada,  1- 10 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/393 E. sayılı dosya kapsamında 30.04.2019 tarih 2019/526 K. sayılı kararıyla,  Orhaniye Mahallesi,  344 ada,  1, 2 parseller, 347 ada 1, 4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84 - 86 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/299 E. sayılı dosya kapsamında 25.06.2019 tarih 2019/645 K. sayılı kararıyla,  Demirsubaşı Mahallesi,  22, 208, 209, 210, 224, 229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta, 125 ada, 15 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne gelen askı itirazlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Dr. Naci ÖZOKUR ve Dr. Seyfi ARIKAN ’ın isimlerinin ilçemizde uygun görülen herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Ertuğrul SEYHAN isminin Umurbey Mahallesinde uygun görülen herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 1 ada, 152 ve 155 parseller ile 649 ada 1-6 parselleri kapsayan alanın “Anıtsal Yapı Kalıntısı ve Koruma Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 616 ada 79 parsel nolu taşınmazda M.Ö. 4. Yüzyıla Ait mezar odasının “Mezar Odası ve Koruma Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 940 ve 941 parsel nolu taşınmazlara yönelik sunulan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planına gelen itirazların ve yazılarında belirtilen hususların değerlendirilmek ile ilgili yazısı.

1/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 587 ve 588 parsellerin bulunduğu alanda sokak hayvanları için Rehabilitasyon Merkezi düşünüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmekte olup konunun değerlendirilmek değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 235 ada 1-11 parsel, 235 ada 5-7 parseller, 1214 ada 14 parseller ve çevresinin “1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanun doğrultusunda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili yazısı.

1/14- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla ve Kurşunlu Mahallesi sahillerinde hizmet verecek olan gezi treni bilet ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesinde bulunan halı sahanın Engürücük İlkokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin cemevine ait elektrik fatura bedeli ödemelerinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/17- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kumla Mahallesinde bulunan okulun Prof.Dr. Tankut ÖKTEM müzesi, Kültür Sanat Eğitim Merkezi, Kütüphane ve Atölye alanı olarak verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

 

   2- RAPORLAR:

2/1-  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun,  Narlı, Gençali ve Cihatlı’ da olmak üzere 3 ayrı lokasyon da yeni Deprem Ölçüm İstasyonu kurulması ve Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi içinde pasif haldeki deprem ölçüm istasyonunun aktif hale getirilmesi talebi ile ilgili 17.07.2019 tarihli müşterek raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cihatlı Toplu Konutlardan D Blok 1.  bodrum kat  22  nolu dairenin   aynı  Etapta  C Blok 5. Kat  24 numaralı daire ile takas yapılması  talebi ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

2/3-  Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, MHP grubunun; Gemlik Orhan Veli Şiir Festivali” adı altında Belediyemiz ve Kent Konseyi tarafından geleneksel bir etkinlik düzenlenmesi ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu.

2/4-  Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz genelinde Ambulans hizmeti ihtiyacının belirlenerek Ambulans sayısının artırılması ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu.

2/5-  Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 243 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın önünden geçen imar yoluna Yakuplar ismi verilmesi ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu.

2/6-  Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kentsel dönüşüm kapsamında test yapılarak çürük çıkmış evlerin bir kısmının,  İlçemiz Cihatlı Mahallemizde belediyemizce yaptırılan toplu konutlar ile takas yapılabilmesi ile ilgili 28.08.2019 tarihli raporu.

 2/7- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 21 ada 3 parsel nolu taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 27.08.2019 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 21 ada 14 parsel nolu taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 27.08.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, Bursa-Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047-1048-1049-1050-1052-1129 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi ‘nde Kurşunlu 1 nolu bölgeye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel, Bursa 2. İdare  Mahkemesi’nin 12.02.2019  tarihli  2018/600 Esas Nolu - 2019/154 sayı nolu kararıyla iptal edilen; Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Orhaniye Mahallesi 344 da 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parseller ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, tapunun 225 ada, 1 parsel ve 224 ada 11 parsel ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Çevreyolu doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine “Planda ticaret ve konut kullanımı birlikte gösterilen parsellerde, zemin kattaki ticaret parsel derinliğince kullanılabilir.“ Hükmü eklenmesi talebi ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.