İmar Planları

Tarih Başlık
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi 334 ada 326-327 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıı Değişikliği
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 130 ada 246 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 1 nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar doğrultusunda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1401 ada 1 nolu Parselin Batısına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 277 ada 1 nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ağustos 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1274 ada 3 nolu Parselin Batısına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Ağustos 2023 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada 1-2-3-8-9-10 Parseller, 0/6198-6199-6200-6201 Parsellere ve Karayolu Koruma Kuşağına İlişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Kuzeyi Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Temmuz 2023 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Temmuz 2023 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsel, 1436 Ada 1 Nolu Parsel, 1437 Ada 4 Nolu Parsel ile Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Temmuz 2023 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
16 Mayıs 2023 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2385 Ada 1-2-3-4-5-6-7 no’lu ve 2364 Ada 2-3 no’lu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Mayıs 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parseller 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazına İlişkin Değişiklikler
12 Mayıs 2023 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Karayolu Kuzeyi Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 6219 nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Mayıs 2023 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı
04 Nisan 2023 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1 Ada 152-155 parseller , 339 Ada 1-2 parseller , 338 Ada 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Mart 2023 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 442 Ada 6,7 ve 25 parseller , 756 Ada 25,41,133,138,141,235,426 parseller , 784 Ada 3 parsel , 603 Ada Tamamı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Mart 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanları 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Mart 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Mart 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Mart 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
07 Mart 2023 Salı Demirsubaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı 208 Ada 10 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07 Mart 2023 Salı Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı 1842 Ada 13-14-15-16 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Mart 2023 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı 187 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı Değişikliği
06 Mart 2023 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı 779 Ada 13-15 Nolu ve 125 Ada 3-15 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Ocak 2023 Perşembe BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, UMURBEY MAHALLESİ,178 ADA 1-2 NOLU, 1848 ADA 1-2 NOLU PARSELLER İLE 1940 ADA 145 NOLU PARSEL VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
04 Ocak 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 741 ada 142 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uyulama ilan planı değişikliği
04 Ocak 2023 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kücükkumla Mahallesi, Küçükkula karayolu kuzeyi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına ilişkin askı itirazları doğrultusunda yapılan plan değişikliği
21 Aralık 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleri) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazı Değişikliği
16 Aralık 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu Mahallesi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliği
19 Aralık 2022 Pazartesi Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu bölge 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan değişikliği
18 Kasım 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Kaldırılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Kasım 2022 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı 594 ada 186 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Kasım 2022 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı 187 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Kasım 2022 Salı Bursa, Gemlik Belediyesi, Küçükkumla Nahallesi Kumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
12 Ekim 2022 Çarşamba Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muthelif Parseller 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2022 Salı Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2022 Salı Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 1360 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Haziran 2022 Çarşamba Bursa ili, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 13 Pafta 2544-2543 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği
14 Haziran 2022 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 904 ada 4 nolu parselin Kuzeyindeki Alana Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 Ölçekli 2 nolu Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı, 2247 ada 31 nolu parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A09D1B pafta 596 ada 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33 ve 34 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.