NİKAH İŞLEMLERİ

GEMLİK BELEDİYESİ - NİKAH İŞLEMLERİ

3080 Sayılı Evlenme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve genelgelerine göre evlenme başvurularının kabul edilmesi, Gemlik Belediye Başkanı adına vekaleten evlenme akdinin gerçekleştirilmesi ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirim yapılması Evlendirme Memurluğunun sorumluluğunda bulunmaktadır.

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER)

1- Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri

2- Aile Hekimliğinden Sağlık Raporu (Fotoğraflı ve Doktor Onaylı)

3- 4 Er adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş)

4- Aile cüzdanı ücreti ( 705 TL ) Belediye Veznesine yada

Halk Bankası Gemlik Şubesi  İBAN  NO : TR 68000 1200 92800000 7000010

Aile cüzdan ücretini Halk bankasına giderek yatıracak kişilerin banka içerisinden ücreti yatırarak karşılığında  dekont alması gerekmektedir.
ATM bilgi fişi kabul edilmemektedir.

 

EVLENME BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

**Başvuru T.C. Kimlik ile Çiftler tarafından şahsen yapılacaktır.(Sürücü ehliyeti ile başvuru alınamaz.)

**İmzasız, mühürsüz ve eksik evrak ile başvuru kabul edilmemektedir.

**Evraklarınız hazırlandığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

**Telefondan gün ve saat rezervasyonu yapılmaz.

**Nikah tarih ve saati, başvuru anında nikah memuru tarafından çiftlerin istediği tarih de göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

**Hafta içi başvuru 08:00-12:00 -13:00- 17:00 saatleri arasında yapılabilmektedir. 

**Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı göstermediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

**Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesinden iddet müddeti kararı almaları zorunludur. Mahkeme kararının aslı müracaat esnasında teslim edilecektir.

**Daha önce evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri;

**Mal ayrılığı talebi olanlar , noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat işlemi sırasında yanlarında getirecektir.(1 asıl ,1 fotokopi)

**Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.

**16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile mahkemesinden izin belgesi, 17 yaşını bitirip , 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne baba muvafakatnamesi veya anne babanın birlikte müracaatı ile evlenebilir.(Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir.)MUVAFAKATNAME ALINMADIYSA BAŞVURU ESNASINDA ANNE VE BABA NÜFUS CÜZDANLARIYLA ŞAHSEN BULUNMAK ZORUNDADIR.

**Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede, vekalet veren ile ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve noter tasdikli aslı olması şarttır.

ÖZEL DURUMLAR

Gaiplik durumunda: Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin fesih kararı verilmedikçe yeniden evlenemez.

Akıl Hastaları: Evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile anlaşılmadıkça evlenemezler. (Devlet hastanesinden heyet raporu alınması gerekmektedir.)

Kısıtlılık Hali: Kısıtlılık hali bulunan kişilerin mahkemeden alınan vasilik belgesine istinaden vasileri tarafından sadece zaruri halleri göz önünde bulunarak, başvuru esnasında evlenme beyannamesine imza attırılır. Kısıtlılığı olan kişilerin de sağlık raporu alma mecburiyetleri vardır. Kısıtlılığın türüne göre Sağlık Kurulu Raporu (hastaneden) veya Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden) alınması mecburidir. Sağlık raporu alınmaması durumunda evlilik yapılamaz. Nikâh esnasında imzayı kendisi atacaktır.

Not: Herhangi bir sebepen dolayı(ölüm, hastalık vb...) nikah akdini iptal veya ertelemek isteyen başvuru sahipleri nikah tarihinden en geç 3 iş günü önce şahsen evlendirme memurluğumuza gelerek iptal veya erteleme işlemini yapabilir.

Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.