1-  RAPORLAR:
 
1/1- Tarım Balıkçılık Ve Turizm Komisyonu’nun; Bursa İli, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer, Cumhuriyet ve Kumla Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi uyarınca, Kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere bu mahallelerde ikamet eden 6 (altı) adet Bilirkişi Seçimi ile ilgili raporu.

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Narlı, Gençali ve Cihatlı’ da olmak üzere 3 ayrı lokasyon da yeni Deprem Ölçüm İstasyonu kurulması ve Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi içinde pasif haldeki deprem ölçüm istasyonunun aktif hale getirilmesi talebi ile ilgili 17.07.2019 tarihli müşterek raporu.

1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cihatlı Toplu Konutlardan D Blok 1. bodrum kat 22 nolu dairenin aynı Etapta C Blok 5. Kat 24 numaralı daire ile takas yapılması talebi ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.
 
1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla ve Kurşunlu Mahallesi sahillerinde hizmet verecek olan gezi treni bilet ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 06.09.2019 tarihli raporu.

1/5- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Orhan Veli Şiir Festivali” adı altında Belediyemiz ve Kent Konseyi tarafından geleneksel bir etkinlik düzenlenmesi ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu. 

1/6- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz genelinde Ambulans hizmeti ihtiyacının belirlenerek Ambulans sayısının artırılması ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu.

1/7- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 243 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın önünden geçen imar yoluna Yakuplar ismi verilmesi ile ilgili 23.08.2019 tarihli raporu. 

1/8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kentsel dönüşüm kapsamında test yapılarak çürük çıkmış evlerin bir kısmının, İlçemiz Cihatlı Mahallemizde belediyemizce yaptırılan toplu konutlar ile takas yapılabilmesi ile ilgili 28.08.2019 tarihli müşterek raporu.

1/9- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 21 ada 3 parsel nolu taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 27.08.2019 tarihli müşterek raporu.

1/10- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 21 ada 14 parsel nolu taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması hususunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 27.08.2019 tarihli müşterek raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, Bursa-Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047-1048-1049-1050-1052-1129 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

1/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi‘nde Kurşunlu 1 nolu bölgeye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

1/13- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, tapunun 225 ada, 1 parsel ve 224 ada 11 parsel ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.
 
1/14- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Çevreyolu doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine “Planda ticaret ve konut kullanımı birlikte gösterilen parsellerde, zemin kattaki ticaret parsel derinliğince kullanılabilir.“ Hükmü eklenmesi talebi ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

1/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarihli 2018/600 Esas Nolu - 2019/154 sayı nolu kararıyla iptal edilen; Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Orhaniye Mahallesi 344 da 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parseller ile ilgili 26.08.2019 tarihli raporu.

1/16-  İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/599 E. sayılı dosya kapsamında 30.04.2019 tarih 2019/525 K. sayılı kararıyla, Küçükkumla Mahallesi, 161 ada, 1- 10 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.
 
1/17- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Av. Özgür AKSOY Caddesinde bulunan 3 pafta 299 ada 4 parsel nolu arsaya iki katlı işyeri yapma amacıyla imar izni verilmesi ile ilgili raporu.

1/18- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesinde bulunan halı sahanın Engürücük İlkokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili müşterek raporu.

1/19- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Spor Komisyonu’nun, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin cemevine ait elektrik fatura bedeli ödemelerinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi ile ilgili müşterek raporu.
 
1/20- Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesinde bulunan Okulun Prof. Dr. Tankut ÖKTEM müzesi, Kültür Sanat Merkezi, Kütüphane ve Atölye alanı olarak verilmesi talebi ile ilgili müşterek raporu.