1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." hükmü gereği Belediye Meclisinin tatil edilecek Ay'ın belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması ve Kadro ihdası ile ilgili yazısı.

1/3- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, Teminat mektubu ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, H22A09B4Dnolu pafta, 779 ada 1314 nolu ve 125 ada 315 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kayhan Mahallesi, H22A09A4A nolu pafta, 877 ada 27 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi, H22A09A4B nolu pafta, 540 ada 2223 nolu parseller, 631 ada 2943 nolu parseller ile 541 ada 30 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 1988 Yılında Vatani görevini yaparken askeri tatbikat sırasında Şehit olan Mustafa ERASLAN isminin Hamidiye Mahallesi Tan Sokakta bulunan isimsiz çocuk parkına verilmesi ile ilgili 23.05.2022 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2021 tarih 1142 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu 

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon UİP kapsamındaki Belediye Encümeninin 25.09.2018 tarih ve 1185 sayılı kararı ile kabul edilen 18. Madde Uygulaması içerisinde yer alan planlama alanındaki TAKS'ın yeniden değerlendirilmesi “ konusu ve 09.12.2019 tarih ve 2019/273 sayılı Meclis Kararına istinaden hazırlatılan İlçemiz Hisar Mahallesi, 1360 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 741 ada, 142 parsel sayılı taşınmaz Sosyal Tesis alanında kalmakta olup, imar hatlarının değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde sonrasında gelen itirazlarla ilgili raporu. 

2/6- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilere istinaden K.Kumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine ilişkin raporu
 
2/7- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilere istinaden Kuzey 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine ilişkin raporu
 
2/8- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilere istinaden yol kotu projelerinin Gemlik Belediyesi Kent Rehberine işlenmesine ilişkin raporu

2/9- İmar Komisyonu’nun, OR-KENT Sitesi plan tadilatı ile ilgili raporu.

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, 1094 ada 23 parsel numaralı 112,43 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili 27.05.2022 tarihli raporu.