1- TEKLİFLER:

1/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili yazısı

1/2- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması doğal üye olarak Belediye Başkanı dışında meclis üyelerimiz arasından, ilk yerel seçimlere kadar görev yapmak ve Belediyemizi temsil etmek üzere 4 asil, 2 yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kurşunlu Mahallesi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa ili, Gemlik İlçesi, 3 adet trafo alanının uygulama imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 121 ada 40 parsel 1201,00 m² yüzölçümlü taşınmazda, vatandaşa ait hissenin %40 ‘ın altında olması sebebiyle 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre satışının yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kent içerisinde herhangi bir caddeye, bir parka veya kültürel bir yapıya Naci Pehlivan isminin verilmesi ile ilgili yazısı.


2- RAPORLAR
 
2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Gül Caddesinde bulunan ATM alanı kiralama talebi ile ilgili 11.01.2023 tarihli raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesi ile ilgili raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin 29.12.2022 tarih ve 2022/00040 sayılı dilekçe ile talepte bulunduğu, arama kurtarmada kullanılacak ihtiyaç malzemesi /ekipman desteği verilmesi ile ilgili 18.01.2023 tarihli raporu.

2/4- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı kadastral yola, uygun görülen bir sokak veya cadde ismi verilmesi ile ilgili raporu.

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.03.2022 tarihli 2022/43 sayılı meclis kararı ile belirlenen ayni yardım miktarında artış yapılması ile ilgili 11.01.2023 tarihli raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 553 ada 41, 44, 47 ve 143 parsel numaralı taşınmazlar imar planında otopark alanında kaldığından Belediyemize ait hisselerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi ve ilgili Tapu Müdürlüğüne tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili 26.01.2023 tarihli raporu. 

2/7- İmar Komisyonu’nun, Otopark Yönetmeliği ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.
 
2/8- imar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 226 ada 4 parselde bulunan 6 kat yapılaşma koşullarındaki parselin, plan değişikliği yapılarak bitişik nizam 5 kat konut alanına alınması ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurtul Mahallesi, 1353 ada 6 parsel ve 1354 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 12.01.2023 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Encümeni’nin 28.04.2022 tarih 257 sayılı kararına istinaden, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C nolu pafta, 1849 ada 72 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 12.01.2023 tarihli raporu.
 
2/11- İmar Komisyonu’nun, Bursa ili Gemlik İlçesi hisar Mahallesi 207 ada 128 parselin Mimari Projesi ile ilgili 19.01.2023 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda plan hükümlerindeki zaiyat bedeliyle ilgili plan notunun (10. Madde), yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 24.01.2023 tarihli raporu.