1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri  Müdürlüğü’nün, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birlik Meclisine 2 asil 1 yedek Meclis Üyesi belirlenmesi  ile ilgili yazısı. 

1/2-  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ek Bütçe hazırlanması ile ilgili yazısı.

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Gemlik Eğitimcileri Kültür ve Dayanışma Derneği  ile yapılan protokolün süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısı.

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 2684 ada 1 parsel (eski 405 ada 1 parsel) ,2684 ada 3 parsel (eski 405 ada 17 parsel) 2684 ada (eski 405 ada 42 parsel) 2684 ada 2 parsel ( 405 ada 43 parsel) sayılı mezarlık olarak kullanılan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d)  bendine istinaden Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili yazısı. 

1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1237 ada 11 parselde bulunan taşınmazın  2886 sayılı  Kamu İhale Kanunu’na göre  satışının yapılması ile ilgili yazısı.

1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Umurbey Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği’ne tahsis edilen alanda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline atış eğitimi verilebilmesi için  Umurbey Merkez  Avcılık ve Atıcılık  İhtisas Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında yapılan   protokole ek madde ilave edilmesi ile ilgili yazısı.
   
 
2- RAPORLAR

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan gelen, İlçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin aranan şartlara ilaveler yapılması talebi ile ilgili 17.06.2022 tarihli raporu.

2/2- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, 7.Uluslararası  Gemlik Zeytini Festivalinin 2022 yılında 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi ile ilgili 17.06.2022 tarihli raporu.

2/3- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlçemizde faaliyet gösteren Hemşehri Derneklerinin tahsis v.b. talepleri ile ilgili 20.06.2022 tarihli raporu.
   
2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz tüm mahallerinde çatı eğimi % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına piyes yapmamak kaydıyla inşaat ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi ile ilgili 09.06.2022 tarihli  raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye mahallesi 31 pafta 115 ada 3 parsel numaralı 268,54 m² yüzölçümlü imar planında belediye hizmet alanında kalan taşınmazın belediye hizmet alanından çıkartılarak eski imar planına dönüştürülmesi ile ilgili 09.06.2022 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 215 ada 7, 8 nolu yolda kalan parsellerin, yoldan çıkarılarak imar hakkının geri verilmesi ile ilgili 09.06.2022 tarihli raporu.
   
2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla ve Cumhuriyet Mahallelerine mezarlık yeri belirlenmesi ile ilgili 09.06.2022 tarihli raporu.
   
2/8- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-108-124-143-144 parseller, 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 16.06.2022 tarihli raporu.
  
2/9- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda; Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinde yer alan bina cephe uzunlukları ve bina derinlikleriyle ilgili hususların yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili 21.06.2022 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, H22A09B4D nolu pafta, 779 ada 13- 14 nolu ve 125 ada 3-15 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 21.06.2022 tarihli raporu.
   
2/11- İmar komisyonu ile Plan  ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi  Kumsaz Mevkii 3 pafta 1610 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili   16.06.2022 tarihli müşterek raporu.

2/12-  İmar komisyonu ile Plan  ve Bütçe Komisyonu’nun, Hamidiye Mah. 770 ada  8 nolu parsel ile ilgili 23.06.2022 tarihli müşterek raporu.
   
2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi, 877 ada, 182 parsel sayılı taşınmaz imar planında Park alanında kalmakta olup, imar plan değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu