1- TEKLİFLER:

1/1 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.


2-RAPORLAR

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Caddesi’yle Topçular Caddesi’nin kesiştiği yolun giriş ve çıkışlarında yaşanan sıkıntıların çözümü ile ilgili 10.03.2023 tarihli raporu. 

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Deniz araçlarından kaynaklanan Sintine suyu ve atık ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 15.03.2023 tarihli müşterek raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması, doğal üye olarak Belediye Başkanı dışında meclis üyelerimiz arasından, ilk yerel seçimlere kadar görev yapmak ve Belediyemizi temsil etmek üzere 4 asil, 2 yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile ilgili 16.03.2023 tarihli müşterek raporu. 

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 ada 12 parsel 79,72 m2 yüzölçümlü yerin imar planlarında park alanında kalması sebebiyle kamulaştırma yapılması ile ilgili 10.03.2023 tarihli raporu.
 
2/5- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı ekli krokide işaretlenen isimsiz sokağa uygun görülen bir ismin verilmesi ile ilgili 21.03.2023 tarihli raporu. 
 
2/6- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Türk Sinemasının duayen isimlerinden Eşref KOLÇAK’ın etkinliklerle anılması, ayrıca İlçemiz Kayıkhane Mevkiinde yapılan Amfi Tiyatroya Eşref KOLÇAK Amfi Tiyatrosu isminin verilmesiyle ilgili 21.03.2023 tarihli raporu.

2/7- Hukuk Komisyonu’nun,
1 03.09.2014 tarih ve 2014/321 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Gemlik Nakliyeciler Derneği tarafından verilen 01.09.2014 tarih ve 18229 sayılı dilekçe,
2- Gemlik Nakliyeciler Derneği'nin Limanlar Bölgesindeki işletmelerin Belediye ile ilgili sıkıntılarını içeren dilekçenin cevaplanması ile ilgili önerge,
3- 3-01.03.2017 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen Gemlik Gübre Sanayi AŞ’nin maliki bulunduğu 51, 52 ve 59 pafta, 616 Ada, 5, 21, 49, 75, 85 ve 86 parseller ile 457 Ada, 23 ve 25 parselleri kapsayan alana ilişkin 18. Madde uygulaması ile ilgili 5 maddelik konu, 
4- 09.11.2017 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Gönüllü İtfaiye Teşkilatı için Yer Tahsisi,
5- 05.09.2018 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen, Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortak proje yapılması konularının gündemden düşürülmesi ile ilgili 21.03.2023 tarihli raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,
1- 03.12.2014 tarih ve 2014/432 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Gemlik Belediye Meclisinin 06 Şubat 2013 tarih ve 2013/57 sayılı kararı ile kabul edilen Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğinin yeniden güncellenerek düzenlenmesi,
2- 05.10.2016 tarihli olağan meclis toplantısında komisyonlara havale edilen Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 06.09.2016 tarihli dilekçesiyle, yüzme spor okulları ve kulüp sporcularının çalışmaları için yüzme havuzunun ücretsiz tahsis talebi,
3- 07.01.2019 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen, imar planları neticesinde kamulaştırılması gereken alanların terk işlemi dosyasının vatandaş tarafından hazırlanarak onay için belediyeye sunulması halinde, harç bedellerinin kamulaştırma bedelinden mahsup edilmesi konularının gündemden düşürülmesi ile ilgili 21.03.2023 tarihli müşterek raporu. 

2/9- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan gelen, İlçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin aranan şartlara ilaveler yapılması talebi ile ilgili 30.03.2023 tarihli raporu.
 
2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin Askı İtirazları Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 28.03.2023 tarihli raporu. 
 
2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 1274 ada 3 parselin batısındaki park alanının güneyinden ve doğusundan 3 metre çekme mesafesinin bırakılarak trafo alanı belirlenmesine yönelik değiştirilerek hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 16.03.2023 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 277 ada 1 parselde, parselin batısındaki imar yolundan 3 metre çekme mesafesinin bırakılarak trafo alanı belirlenmesine yönelik değiştirilerek hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 16.03.2023 tarihli raporu. 
 
2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 1401 ada 1 parselin batısındaki park alanında trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 16.03.2023 tarihli raporu.

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ilçemizde çöpün dışında kalan Moloz, peyzaj atığı, yaprak v.b. tehlikesiz atıklar için ücret belirlenmesi ile ilgili 06.04.2023 tarihli raporu.

2/15- Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 316 ada 2 parselde bulunan ve lojman olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına (Gemlik İlçe Müftülüğüne) tahsis edilen taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu. 
 
2/16- Hukuk Komisyonu İle Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Çukurbahçe Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin Yeni Mahalle Çukurbahçe’de yapılan Cami İnşaatına katkı sağlanması talebi ile ilgili müşterek raporu.

2/17- Hukuk Komisyonu İle Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili müşterek raporu.

2/18- Hukuk Komisyonu İle Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Yaşlı Konukevi Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili müşterek raporu.

2/19- İmar Komisyonu’nun, 05.04.2023 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
• Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin Bursa İli Gemlik İlçesi 617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ilgili raporu
• İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada 1-2-3-8-9-10 parseller, 0/6198-6199-6200-6201 parseller ve Karayolları Yol Koruma Kuşağına İlişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi, 
• Yapı çekme sınırının düzenlenmesi (Hamidiye Mahallesi, 130 ada, 246 parsel) 
• Sınırların kesinleştirilmesi (Büyükkumla ve Karacaali Mahalleleri arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için Büyükkumla ve Karacaali Mahalle sınırlarının belirleme)
Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre talebi ile ilgili raporu.
 
 
3-MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULAR:

3/1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihlerini kapsayan döneme ait gelir ve giderlere ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.