1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Irmak Sokak isminin Atatürk Bulvarı olarak değiştirilmesini, ayrıca yine bu sokak üzerinde bulunan çevre yolunun iki caddesinin kesiştiği yere Kuva-i Milliye anıtı yapılması ile ilgili 06.12.2019 tarihli raporu. 

1/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Çevreyolu karşısı, Yeni Zeytin Hali arkasındaki bölgede Sağlık Ocağı ihtiyacı ile ilgili 11.012.2019 tarihli raporu. 

1/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizin işlek noktalarına bayat ekmek kutuları konulması, toplanan ekmeklerin ihtiyaç kadarının Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılması, kalan kısmının ise İlçemizde faaliyet gösteren büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı yetiştiricilerine verilmesi ile ilgili 20.12.2019 tarihli raporu.

 1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 106, 142, 143, 144 parsellere ait uygulama İmar planı değişikliği işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi ile ilgili 23.12.2019 tarihli raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1859 ada, 13 (eski 762) parsel, 1859 ada, 8 (eski 746) parsel nolu taşınmazlar, 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildiğinden bu doğrulta uygulama imar planı değişikliği yapılması ve Umurbey Mahallesi 1814 ada 3 (eski 868 ) parsel, nolu taşınmazın yola terk /yoldan ihdas işleminin bitişiğindeki tescilli binayı etkileyeceğinden imar hattının değiştirilmesine yönelik plan tadilatı yapılması ile ilgili 23.12.2019 tarihli raporu. 

1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, H22A14A-4B-4D-4C-3D paftalarda Yeniköy (Gemlik) Uygulama İmar Planı ve Köyiçi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 27.12.2019 tarihli raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesinde 419 ada, 19 parselin 18.Madde uygulaması sonucu oluşan 1138 ada 4 parsel, 1161 ada 5 parsel ve 1128 ada 1 parseldeki mağduriyetin giderilmesi ile ilgili 23.12.2019 tarihli raporu.
 
1/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi Altıntaş Mevkii tapunun H22A9B4D pafta 1273 ada 3 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu. 

1/9- Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde belirlenen içkili yer bölgesinin güncellenmesi ile ilgili 02.01.2020 tarihli müşterek raporu. 
 
1/10- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Şahinyurdu Mahallesi köy Meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin artırılması amacıyla 162 ada 3 parselin satın alınması veya takas yapılması için alınan 07.09.2015 tarih ve 2015/213 sayılı meclis kararının iptali ile ilgili 30.12.2019 tarihli müşterek raporu.

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2020 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu. 

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu. 

1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu.
 
1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu. 

1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı yola katılım bedellerinin görüşülmesi ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu. 

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı kroki tasdik ücretinin belirlenmesi ile ilgili 08.01.2020 tarihli raporu.
 
1/17- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesinin başlangıç noktası olan dik bayırın sadece çıkış (tek yön) olarak düzenlenmesi ile ilgili 09.01.2020 tarihli raporu. 

1/18- Plan ve Bütçe Komisyon, Hukuk Komisyonu ile Sosyal Konutları İnceleme Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi tarafından İlçemiz Cihatlı Mahallesi yapılan 1442 ada 4 parsel, 1. Etap 1439 ada 1 ve 2 parsel, 2. etap 1437 ada 8 parsel 4. Etapta bulunan ve tahsis edilenlerin haricinde boşta kalan dairelerin sosyal konut statüsünden çıkarılması ve satışı ile ilgili 09.01.2020 tarihli müşterek raporu.