1- RAPORLAR:
 
1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, inşaat ruhsatı almak üzere yapılan başvurularda alınacak otopark harçlarında tarife değişikliği yapılması ile ilgili 13.12.2021 tarihli raporu. 

1/2- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Milli Eğitim ve Kültür İşleri Komisyonu’nun, Kurşunlu mahallemizde yapımı tamamlanan hizmet binasının isminin “Gemlik Belediyesi Taziye Evi” olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ile ilgili 15.12.2021 tarihli müşterek raporu.

1/3- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik, Ata Mahallesi, Gemsaz Mevkii Koruma ve Geliştirme Dernek Yönetiminin talebi ile ilgili 30.12.2021 tarihli raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 154 ada, 2 parsel, 155 ada, 1 ve 2 parsel 2179 ada, 3 ve 4 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 16.12.2021 tarihli raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili 16.12.2021 tarihli raporu.

1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 1416 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 22.12.2021 tarihli raporu

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2247 ada 31parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 29.12.2021 tarihli raporu

1/8- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı içinde kalan Depolama 1. Etap 18. Madde Uygulamasına, Bursa 1. İdare Mahkemesince 2020/1012 esas sayılı görülen davada verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili 29.12.2021 tarihli raporu.

1/9- İmar Komisyonu’nun, Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 904 ada 4 nolu parselin kuzeyindeki alanda yer alan trafo alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
 
1/10- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 157 Ada, 1-2-8 parseller ve 158 Ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, Otopark Yönetmeliği (4. madde f bendi) ile ilgili raporu.

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili raporu
 
1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Kurşunlu Mah. 2291 ada 2 parsel numaralı 933,53 m²yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili raporu.

1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mah. 2291 ada 8 parsel numaralı 970,23 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili raporu.

1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Umurbey Mahallesi 1849 ada 72 parsel numaralı 451,69 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili raporu.

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 1969 ada 138 parsel 62997,72 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait 55670/63200 hisseye tekabül eden 55491,82 m2 hissenin satın alınması ile ilgili raporu
 
1/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 228 ada 1 parsel numaralı 36,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın satın alınması ile ilgili raporu.

1/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2022 yılı yola katılım bedelleri ile ilgili raporu.

1/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2022 yılı kroki tasdik ücreti ile ilgili raporu.
 
1/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İş Deneyim Belgesi Harcı ile ilgili raporu.

1/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Otopark Yönetmeliği (8. madde 2.bendi ) ile ilgili raporu.