1- RAPORLAR:
 
1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırlarındaki mahallelerde Belediye Çözüm Noktaları kurulması ve bu hususta Mahalle Muhtarlarımızla işbirliği yapılması ile ilgili 20.01.2020 tarihli raporu.

1/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, İlknur Sitesi yanında bulunan parkın önündeki yolda ve Cumhuriyet İlkokulunun önünden ana yola kadar olan kısımda yer alan kaldırım ve parke taşları ile ilgili 09.01.2020 tarihli raporu.

1/3- Hukuk Komisyonu ile Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun; Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Sulama Sularının devri ile ilgili 28.01.2020 tarihli müşterek raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 344 da 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parseller ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/299 E. sayılı dosya kapsamında 25.06.2019 tarih 2019/645 K. sayılı kararıyla, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 224, 229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.

1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 426 ada 43 parsel ile ilgili 30.01.2020 tarihli raporu.
1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin Gemlik Belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 1554 sayılı imar uygulamasına ilişkin kararı ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.
1/8- İmar Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, Yalova Yolu Caddesi, Hisar Sitesi 195 ada, 82 nolu parsel ile ilgili 28.01.2020 tarihli müşterek raporu. 

1/9- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesinde bulunan Okulun Prof. Dr. Tankut ÖKTEM müzesi, Kültür Sanat Merkezi, Kütüphane ve Atölye alanı olarak verilmesi ile ilgili müşterek raporu.
 
1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili 06.02.2020 tarihli raporu.  
 
1/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Yeni Mahalle, Osmaniye Mahallesi, Hisar Mahallesi ve Orhaniye Mahallelerinde muhtelif parsellerde 6 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 07.02.2020 tarihli raporu.  
 
1/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Hudutları dahilinde kalan ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında, 12.12.2019 tarih ve 2019/397 sayılı “Kapsam Daraltma Kararı” doğrultusunda plan değişikliği ile ilgili 07.02.2020 tarihli raporu.

1/13- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Gemsaz Mevkii, “Liman” amaçlı taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kısmi iptali ve değişikliğine ilişkin Belediye Meclis Kararı ile kurum görüşlerinin bildirilmesi ile ilgili 07.02.2020 tarihli raporu.