RAPORLAR:

1/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Yeni yapılan Gemlik Devlet Hastanesinin İlçe yerleşim alanına uzak olmasından dolayı, İlçe merkezinde uygun bir yere acil servis açılması ile ilgili 18.10.2019 tarihli raporu. 

1/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik’e hizmet etmiş Dr. Naci ÖZOKUR ve Dr. Seyfi ARIKAN, Dr. Abdullah ÖZTEMİZ, DR. Mustafa KARBAY ve Dr. Kemal Faruk SEVİLMİŞ isimlerinin uygun görülen bir caddeye verilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu.

1/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Ertuğrul SEYHAN isminin Umurbey Mahallesinde uygun görülen herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

1/4-  Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesindeki 260 ada, 1 nolu parselin etrafındaki iki sokağında isimlendirilmesi ile ilgili 04.10.2019 tarihli raporu.

1/5- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hizmet ve projeleri için Belediye Başkanına şartlı bağış kabul yetkisi verilmesi ile ilgili raporu. 

1/6- Tarım balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 616 ada 79 parsel nolu taşınmazda M.Ö. 4. yüzyıla ait “Mezar Odası ve Koruma Alanı” ile ilgili 30.10.2019 tarihli raporu.

1/7- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilindeki cadde ve sokaklarda bulunan billboard pano, raket pano, germe tabelaların kullanım hakkı ile ilgili 31.10.2019 tarihli müşterek raporu.

1/8- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Festival alanın yanındaki yeni çay bahçelerinin önlerinin düzenlenmesi ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Çömlektepe Mevkii, Denizden Su Alma ve Deniz Derin Deşarj Boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin 31.10.2019 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 82 ada 296 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 31.10.2019 tarihli raporu.

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesi 161 ada 10 – 11 – 13 – 14 – 15 nolu parsellerde bulunan taşınmaz imar planında kapalı pazar yeri ve otopark alanında kaldığından, kamulaştırma veya belediye mülkleriyle takas talebi var ise de söz konusu parsellerde herhangi bir revizyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili 01.11.2019 tarihli müşterek raporu.
 
1/12- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Encümeni’nin 14.11.2017 tarih ve 1642 sayılı, İlçemiz Engürücük Mahallesi ve Kurtul Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde 18.madde uygulamasına dair Encümen Kararı için, Bursa 1.İdare Mahkemesi'nce verilen 26/09/2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili 07.11.2019 tarihli müşterek raporu.

113- Hukuk Komisyonu’nun, Kadro iptal- İhdas işlemleri ile ilgili 07.11.2019 tarihli raporu.
 
1/14 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili 08.11.2019 tarihli raporu. 

1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu, Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Sosyal Konutları İnceleme Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi karanfil Sokak No:26 Bilgin Apt. 37 pafta, 546 ada ,19 parselde yıkılacak olan bina maliklerinin dairelerine karşılık Cihatlı Mahallesinde bulunan Belediye konutlarından takas yoluyla daire verilmesi talebi ile ilgili müşterek raporu. 

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 38 pafta 848 ada 31 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili müşterek raporu.

1/17-  Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesi, 6290 parsel ve 6284 parseller arasında kalan 7 metre yol ile bu taşınmazların kuzeyinde kalan 10 metrelik yola Belediye Meclisince uygun görülen birer sokak isminin verilmesi ile ilgili 08.11.2019 tarihli raporu.