1- RAPORLAR


1/1- İmar Komisyonu’nun Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kentsel dönüşüme giren binalardaki otopark zorunluluğunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, Belediye Başkan Mehmet Uğur SERTASLAN’ın İlçemizde afet zararlarının azaltılması amacıyla, “Gemlik Belediyesi ve (DOHAD) Doğa Hareketleri Araştırma Derneği arasında DEPREM ÖNCÜ İŞARETLERİ İZLEME İSTASYONU KURULUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu. 

1/3- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi, H22A08C2B Pafta 1329 ada 11 parsele ait yerin site girişi olduğu ve numarataj alabilmeleri için sokak ismi verilmesi ile ilgili raporu. 

1/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 2191 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda, BUSKİ tarafından yapılacak olan tesise ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin, Belediyemize kayıtlı 22.02.2024 tarihli ve 4943 sayılı dilekçesi ile, Gemlik Belediye Meclisinin 08.01.2024 tarihli 2024/5 sayılı kararında yer alan 12. Maddeye yönelik konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/6- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 157 adanın bulunduğu alanda sehven yazılan yüksekliklerin değiştirilmesine ilişkin konunun değerlendirilmesi ile ilgili raporu. 

1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Gemlik Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne yer tahsisi ile ilgili müşterek raporu.