1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy) mevkiinde 1991 parselde bulunan 181/5490 hisse paylı 151,46 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

 1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 844 ada 4, 5, 6, 8 parseller imar planında otel alanı ve rekreasyon alanında kaldığından satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

 1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 741 ada 93 parselde bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

 1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 833 ada 1 parselde bulunan taşınmaz imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

 1/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 13 parselde bulunan 1/20 hisse paylı 289 m² ve 1/40 hisse paylı 144,5 m² toplamda 433,50 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 
 
 1/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 1991 parselde bulunan 341/5490 hisse paylı 285,35 m² taşınmazın satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 
 
 1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Bakır Sokak 63 ada 1 parsel bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

 1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi 33 ada 57 parselde bulunan taşınmaz imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Kumla Caddesi 17 ada 26 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol alanında kaldığından ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 2685 parselde bulunan taşınmaz imar planında yeşil alanda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 
 
1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Topçular Caddesi 6 ada 11 parselde bulunan taşınmaz imar planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi (İslamköy), mevkiinde 1446 ada 37 (32 eskisi ) parselde bulunan 322,11m² taşınmazın satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 194 ada 14 parselde bulunan taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parselde bulunan taşınmazın satın alınması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 
 
1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Halitpaşa Mahallesi 4 pafta 321 ada 7 parselde bulunan taşınmaz imar planında kent müzesi alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi, 304 ada 1 parsel Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı (Aile Sağlığı Merkezi) olarak belirlenmiş olup, kamulaştırma programına alınması veya takas yapılması ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 957 ada 5 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında yolda kaldığından, kamulaştırma veya takas talebi ile ilgili 11.03.2019 tarihli raporu. 

1/18- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazlarla ilgili 08.03.2019 tarihli raporu

1/19- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, Ata Tepe Sosyal Tesisleri yanındaki Ata Camii projesine yönelik olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili 08.03.2019 tarihli raporu.

1/20- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Altıntaş Sokak, 120 ada da imar planında yapılan değişiklikle meydana gelen mağduriyetlerin giderilmesi talebi ile ilgili 08.03.2019 tarihli raporu.

1/21- İmar Komisyonu’nun, Büyükkumla Mahallesi, 17 pafta 1682 parsel nolu taşınmaza ait 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizce hazırlatılan Kısmi yapılaşma tespitinin değerlendirilmesi ile ilgili 08.03.2019 tarihli raporu.

1/22- İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mah. 774 Ada 7 Parselle ilgili 08.03.2019 tarihli raporu.

1/23- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesinde, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Kültürevi yapılabilmesi ile ilgili 08.03.2019 tarihli raporu.

 

2/1 Fen İşleri Müdürlüğü’nün, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün İlçemiz Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 128 ada 1 parsel de bulunan binanın Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gemlik Belediye Başkanlığı arasında Protokol yapılması talebi ile ilgili yazısı. 

2/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’nun, Hisar Mahallesi 1334 ada1 parselin yanında bulunan atıl durumda olan alanın Gemlik Adliyesi bahçesine dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı.