1/1- Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve spor Komisyonu’nun, Gemlik Tarihini, Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak kültürel faaliyetleri ve çalışmaları yapacak yer tahsisi talebi ile ilgili 22.11.2022 tarihli müşterek raporu. 

1/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan, İlçemiz Cihatlı Mahallesi Belediye Konutları, Sağlık Ocağı binası içerisinde yer alan 1 adet oda, 1 adet mutfak ve 1 adet tuvalet yerinin Asayiş Noktası yapılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına tahsisi ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu. 

1/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, tapunun 5OIV pafta, 817 ada, 221 parsel ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 188 parselde yüksek terk oranı nedeniyle mağduriyetin giderilmesinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 15.11.2022 tarihli raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilmiş olup söz konusu alanda +2,70 su basman kotunun kullanılması ile ilgili 15.11.2022 tarihli raporu

1/6- İmar Komisyonu’nun, , İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 1403 ve 1404 adalardaki parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 10.11.2022 tarihli raporu

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, Çukurbahçe Mevkii, 700 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 21.11.2022 tarihli raporu.

1/8- İmar Komisyonu’nun İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 142, 143, 144, 2140, 2141 ve 2142 nolu imar adalarının bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu. 

1/9- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 29.11.2022 tarihli raporu. 

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesi ile ilgili 08.12.2022 tarihli raporu.

1/11- Hukuk Komisyonu’nun, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gemlik Temsilciliği’nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan Katlı Otopark Halönü Sokak No: 20’de bulunan yerin tahsis talebi ile ilgili 12.12.2022 tarihli raporu.

1/12- Hukuk Komisyonu’nun, Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan tuvaletlerin, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bakımı, temizliği ve işletilmesi ile ilgili 12.12.2022 tarihli raporu. 

1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Termal Turizm Tesis alanında kalan Hisar Mahallesi sınırlarındaki 185 ada 121 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve /veya iştirakleri tarafından işletilmek şartıyla Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili 09.12.2022 tarihli raporu. 

1/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 187 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin fonksiyonunun yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili 08.12.2022 tarihli raporu.

1/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Kumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 08.12.2022 tarihli raporu.

1/16- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 36. maddesi kapsamında mevzuat değişikliğinden önce yapı ruhsatı almış ve projelerinde su deposu bulunan yapılarda yerinde su deposu aranmamasının değerlendirilmesi talebi ile ilgili 08.12.2022 tarihli raporu.

1/17- İmar Komisyonu’nun, 07.12.2022 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; 
a-Bursa ili Gemlik İlçesi hisar Mahallesi 207 ada 128 parselin Mimari Projesi ile ilgili hususlar, 
b-Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2021 tarih 811 sayılı kararı ile onaylanan Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda plan hükümlerindeki zaiyat bedeliyle ilgili plan notunun (10. Madde), yeniden değerlendirilmesi;
Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi ile ilgili 08.12.2022 tarihli raporu.

1/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili 12.12.2022 tarihli raporu