1- TEKLİFLER:

1/1- Sosyal Konutlar İnceleme Komisyonu Kurulması. 
 
2- RAPORLAR:
 
2/1- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 24 pafta 1329, 1330, 1331, 1346, 1347, 1348, 6251 ve 6252 parseller ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22A11D3D, H22A11D03C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.
 
2/3- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 230 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 19.04.2019 tarihli müşterek raporu. 

2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye H22A09A4D pafta, 552 ada,7 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada, 11, 15, 24, 26 ve 20 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1290 E. sayılı dosyası kapsamında; Hisar Mahallesi, 614 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 parsellere ait uygulama imar planı değişikliği işlemi hakkında iptal kararı verildiğinden, konunun değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.
 
2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 90 ada 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda Tescilli Bina bulunmayan Ticaret Alanlarına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili 19.04.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda Tescilli Binaları ihtiva eden Ticaret Alanlarına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili 19.04.2019 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi Plan Hükümleri Tadilatına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı Değişiklii ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1239 ada 5 parsel ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, EVKO ’da bulunan konutlarda mahkeme kararı olmayan kişilere ödeme yapılıp yapılmadığı ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, Umurbey 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
2/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi’nde inşa edilmekte olan Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin ve Belediyemiz Toplu Konutlarında ikamet edecek vatandaşların sportif ve kültürel etkinliklerine hizmet edecek nitelikte, okulun kuzey kesimindeki düz alanda, 2000 – 3000 m² arası bir park ve gençlik merkezi alanı belirlenmesi ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/15- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Hamidiye Mah. 774 Ada 7 Parselle ilgili 17.04.2019 tarihli müşterek raporu.

2/16- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C4A pafta Kurtul Deresi Dere Islah Bandına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu

2/17- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 243 ada 7 ve 15 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu 
 
2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili raporu.

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereği, işyeri açma ve çalışma ruhsat ücretlerinin güncellenmesi ile ilgili raporu. 
 
2/ 20- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi, Yavuz Kemal Sokak’ta yapılmakta olan parka Şehit Jandarma Komanda Çavuş Emrah EKER isminin verilmesi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.
2/ 21- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi, Şeftali Sokak isminin değiştirilip, uygun görülen bir sokak isminin verilmesi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.
 
2/22- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 164 ada 5 parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı imar yoluna Sazlı Sokak isminin verilmesi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.

2/23- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1298 ada 3 parsel numaralı taşınmazın etrafındaki cadde ve sokak isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili10.05.2019 tarihli raporu.
 
2/24- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Kapalı Pazaryerinde, Elişi ürünlerini yapıp satan vatandaşlara günlük tahsis yapılmak üzere Elişi Tezgahı yerlerinin tahsisi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.

2/25- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Celal Bayar Kapalı Spor Salonu veya Gemlik Stadının arkasında çim sahaya Düzgün AKYILDIZ isminin verilmesi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.

2/26- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Aytepe Mevkiinde bulunan Halı Sahaya Şehit Şahin TAŞKIN isminin verilmesi ile ilgili 10.05.2019 tarihli raporu.

2/27- Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Kumla da Tarım Kooperatifinde, suyla alakalı ortaya çıkan problemin çözülmesi ile ilgili 13.05.2019 tarihli müşterek raporu