1/1- İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan mevcut sanayi ve depolama alanlarında ilave kömür, kurşun, çinko, amonyak, nitrikasit v.b. madenler ile yanıcı, parlayıcı, boğucu ve patlayıcı cinsten madenlerin depolanması, işletilmesi, üretim ve satışı yapılamaz.” şeklindeki 1/1000 ölçekli Nazım imar Planı Notunun iptaline ilişkin 06.05.2019 tarihli müşterek raporu.

1/2- İmar Komisyonu, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu , Hukuk komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi sınırları dahilinde, plan notu çalışması kapsamında sanayi alanlarında gündeme gelen Derin Deniz Deşarjı konusunda Akademik Odalar ile işbirliği yapılarak plan notu geliştirilmesi ile ilgili 12.03.2019 tarihli müşterek raporu. 

1/3- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Güneş Apartmanı A ve B bloklar ile ilgili 06.05.2019 tarihli müşterek raporu.

1/4- İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2018 tarih ve 2018/1492 sayılı sayılı kararıyla Gemlik ilçe sınırları içerisinde yer alan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı korozif ve toksik maddelere yönelik 1/1000 ölçekli imar planı hükmü ile ilgili 06.05.2019 tarihli müşterek raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Balıkpazarı ve Halitpaşa Mahallelerinin belirlenecek bazı bölgelerinde yapılacak yerinde kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili 23.05.2019 tarihli raporu. 

1/6- İmar Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi sakinlerinin kendilerine ait arsalara zeytin havuzu yapılması talebi ile ilgili 29.05.2019 tarihli müşterek raporu.

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 8168 parseldeki Konut Alanı ve 257 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili 23.05.2019 tarihli raporu.

1/8- İmar Komisyonu’nun, 5393 sayılı Yasanın 23 ncü maddesi uyarınca, 04.01.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı meclis kararının (İlçemiz Hamidiye 147 ada 2 ve 3 numaralı parsel ile ilgili plan değişikliği ) yeniden görüşülmesi ile ilgili 23.05.2019 tarihli raporu.
 
1/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemizde yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ile ilgili 23.05.2019 tarihli raporu.

1/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 311 ada 12 parselde bulunan taşınmazın tescil taramasının yapılması ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

1/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 616 ada 87, 88, 90 ve 98 parsellerle ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

1/12- İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Koop. 1433 nolu parsele zeytin depolama tesisi izni verilmesi ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.
 
1/13- İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Mahallesi 1176 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

1/14- İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi 185, 201, 840, 841, 843, 844 adalarda muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

1/15- İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 616 ada 87 parsel ile ilgili 29.05.2019 tarihli müşterek raporu.

1/16- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 1421 ve 1422 adaların güneyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.
 
1/17- İmar Komisyonu, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Karacaali Mahallesi “İskele” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili 12.06.2019 tarihli müşterek raporu.

1/18- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, 01 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat müracaatı yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili 06.05.2019 tarihli müşterek raporu
 
1/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki Amatör sporcuların ilçemizden başka bir yere nakli için araç tahsis edilmesi ile ilgili 30.05.2019 tarihli raporu.

1/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemport hisselerinin satışı nedeniyle elde edilen gelirler için ek bütçe hazırlanması ile ilgili 30.05.2019 tarihli raporu.

1/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı içinde kalan ve Gemlik Belediyemiz adına yoldan ihdas edilen A parseli ile mülkiyeti vatandaşa ait Umurbey 164 ada 9 parselin ifrazından gelen C parselin takas işlemi ile ilgili 30.05.2019 tarihli raporu. 
 
1/22- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisinin 13.05.2019 tarih ve 2019/133 sayılı kararı ile güncellenen işyeri açma ve çalışma ruhsat ücretlerine üst sınır belirlenmesi ile ilgili 12.06.2019 tarihli raporu 

1/23- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları dahilinde Cumhuriyet Mahallesinin kuzeyinde bulunan Kuzey 1. Etap İmar planı kapsamında oluşan cadde, sokak, meydan ve bulvarlara isim verilmesi ile ilgili 11.06.2019 tarihli raporu.

1/24- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizde 112 Acil servis sayısının arttırılması ile ilgili 11.06.2019 tarihli raporu.

1/25- Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemiz köylerinde meyve ve sebzecilik yapan vatandaşlarımızın kendi ürünlerini satmalarına izin verilmesi ile ilgili 12.06.2018 tarihli raporu.

1/26- Hukuk Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 133.06.2019 tarihli raporu.