1- TEKLİFLER:

1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 666 ada, 304 parsel numaralı 185,00 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin imar uygulamasında yolda kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahallesi, 63 ada, 4 parsel numaralı 109,65 yüzölçümlü Bahçeli Ahşap Ev vasıflı yerin imar planında yolda kaldığından taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı. 

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mah. 321 ada 17 parsel numaralı 196,86 yüzölçümlü Kargir Mağaza vasıflı yerin Kent Müzesi alanında kaldığından taşınmazın satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili yazısı.
 
1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mah. 321 ada 18 parsel numaralı 66,89 yüzölçümlü kargir ev vasıflı yerin Kent Müzesi alanında kaldığından taşınmazın satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Yaşlı Konukevi 2021 Yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 173 ada 1, 2, 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı. 
 
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 211 ada 42 nolu parsel ve doğusundaki alan ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 562 ada 260 nolu parselin kuzeyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2135 ada 4 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/11- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Hissedarı olduğumuz Aksa Gemlik Doğalgaz A.Ş.’nin Genel Kurul toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermeye, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeye, gerekli belgeleri imzalamaya benzer konularda Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Enerji Yönetim Birimi Kurulması ile ilgili yazısı.
 
1/13- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında “Mübadele Evi” projesi için ortak protokol yapılması ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR 

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021 yılı Tam Maliyet Esaslı Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili 20.11.2020 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2020 tarih 2019/1009 E. 2020/137 K. sayılı kararı ile Gemlik İlçesi Sağlık Tesisi Alanı ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline karar verildiğinden, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 24.11.2020 tarihli raporu.
 
2/3- İmar Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2020 tarih 2019/1009 E. 2020/137 K. sayılı kararı ile Gemlik İlçesi Sağlık Tesisi Alanı Bağlantı Yolları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 24.11.2020 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 148 ada 4 parsel, 147 ada 5 ve 6 parsel, 149 ada 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alana ilişkin teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 24.11.2020 tarihli raporu