1- TEKLİFLER

1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. 182 ada 29 parselde kayıtlı 120,21 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane mevkiindeki mendirekteki tekne, kayık ve gemilerden 2020 yılı Barınma ve Ürün Boşaltma ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 148 ada 4 parsel, 147 ada 5 ve 6 parsel, 149 ada 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alana ilişkin teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 776 adanın batı cephesindeki imar hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kuzey 1. Etap Uygulama İmar plan notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.06.2020 tarih 809 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hamidiye Mahallesi 515 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ile ilgili yazısı. 

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesinde yiğitler sokağın Cumhuriyet Caddesinde bitiminde yolun çatallaşarak ikiye ayrıldığı ve iki sokağa da yiğitler sokak ismi verildiği ve karışıklıklara neden olduğundan, ek olarak işaretlenen sokağa uygun görülen herhangi bir Sokak isminin verilmesi ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 2020 yılı ücret tarifesinde yer almayan ekspertiz dosya inceleme ücretinin belirlenmesi ile ilgili 19.08.2020 tarihli raporu. 

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; 11.03.2020 tarih ve 31065 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' gereği yapılacak “Vize Kontrolü” işlerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 19.08.2020 tarihli raporu.

2/3- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediyesi görev ve yetki alanında kalan yerlerde doğalgaz boru hattı, sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gereçlere ilişkin geçiş hakkı ücretinin belirlenmesi ile ilgili 12.08.2020 tarihli müşterek raporu.