1-TEKLİFLER:

1/1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,İlçemiz Umurbey Mahallesi’nde bulunan bitişik nizam imarlı bölgelerde mevcutplan notunun tekrar değerlendirilmesi talebiile ilgili yazısı.

1/2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,Gemlik Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa BüyükşehirBelediye Meclisinin 24.10.2019 tarih ve 1504 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinde,Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2020 tarihli ve 67933 sayılı yazısına istinaden, söz konusu plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,Osmaniye Mahallesi 30 pafta, 657 ada, 32 parselde bulunan taşınmazla ilgili yazısı. 

1/4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada 101 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.
 
1/5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin Plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/6-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemizdekimuhtarlarınihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 09.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı Meclis Kararı ile belirlenenayniyardım miktarına, 2022 Yılı Yeniden Değerleme oranında artış yapılması ile ilgili yazısı.

1/7-Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı.

1/8-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili yazısı.


 2-RAPORLAR:

2/1-İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi 666 ada 421 parsel numaralı taşınmaz kamulaştırmasız fiili el atma nedeni ile mülk sahibinin uğramış olduğu zararın tazmini için uzlaşma talebi ile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu. 

2/2-İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi HamidiyeMahallesi 550 ada 154parsel numaralı taşınmaz İmar Planında bir kısmı kurum ve bir kısmıkatlı otopark alanındakaldığından imar planı değişikliği yapılması, imar planı değişikliğinin mümkün olmaması halinde takas veya kamulaştırılması talebi ile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu.

2/3-İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 148 ada, 58 nolu parsellerde bulunan taşınmazın imar planında yolda kaldığından, kamulaştırılması veya mümkünse eski plana dönüştürülmesiile ilgili 03.02.2022 tarihli müşterek raporu.
 
2/4-İmar Komisyonu’nun,Mülkiyeti Cihatlı Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait olan1433 nolu parsele zeytin depolama tesisi izni verilmesi talebi ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu.

2/5-İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesinde ikiz nizam yapı adalarındakütle işli bölümlerde yapılaşma koşullarına ilişkin yöntemin belirlenmesi talebi ile ilgili23.02.2022 tarihli raporu. 

2/6-İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgiliraporu. 

2/7-Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlgili Müdürlükçe uygun görülen yereBursasporAnıtı yapılması ile ilgili 11.02.2022 tarihli raporu.

2/8-Çevre Sağlık Kültür ve Sosyal İşer Komisyonu’nun,Eşref Dinçer Mahallesi Akasya Sokağa, Şehit Samet ŞEKER isminin verilmesi ile ilgili 17.02.2022 tarihli raporu.