1/1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Gemlik Belediyesi 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili raporu.

1/2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Belediyemizin 2024 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu.

1/3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Belediyemizin 2024 Mali Yılı  Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili raporu.