1- RAPORLAR

2/1- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Adliye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/2- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Haydariye Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.

2/3- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Cihatlı Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu

2/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Kurtul Mahallesi’ne “Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili müşterek raporu.