1- TEKLİFLER:
 
1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesinde 3402 sayılı yasanın Geçici 8.nci maddesi uyarınca tescil dışı yerlerle ilgili yapılacak olan Kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hamidiyeköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 130 ada 152 nolu parsele ait; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.
 
1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22A09D1B pafta, 185 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78 ve 89 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki, Gemlik Belediye Encümeninin 25.09.2018 tarih ve 1185 sayılı kararı ile kabul edilen 18. Madde Uygulaması içerisinde yer alan planlama alanındaki, taban alanı kat sayılarının (TAKS) yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah. 1094 ada 23 parsel numaralı 112,43 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması ile ilgili yazısı. 
 
1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
 2- RAPORLAR:

2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi Acar Sokağın güneyinde, Polat Sokağın doğusunda ekli krokide gösterilen isimsiz sokağa; Posta Emniyet, Sağlık vb. hizmetlerden eksiksiz yararlanmaları için uygun görülen sokak isminin verilmesi ile ilgili 09.11.2021 tarihli raporu.
2/2- İmar Komisyonu’nun, Gemlik 1/1000 Ölçekli Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu.
2/3- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Arkeolojik Sit Alanı Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu.
 
2/5- İmar Komisyonu’nun, Umurbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bölge Otopark Alanları Belirlenmesine Yönelik Muhtelif Ada Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, Gemlik kuzey gelişme alanları 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bölge otopark alanları belirlenmesine yönelik muhtelif ada parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu. 
 
2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Otopark yönetmeliğine uygun plan değişikliği konusu için komisyona ek süre verilmesi ile ilgili 18.11.2021 tarihli raporu. 

2/8- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen İlçemiz Karacaali Mahallesi’nde Kırsal Yerleşik Alan belirlenmesi ile ilgili 25.11.2021 tarihli müşterek raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu, Tarım Balıkçılık Ve Turizm Komisyonu Ve Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen İlçemiz Güvenli Mahallesi’nde Kırsal Yerleşik Alan belirlenmesi ile ilgili 25.11.2021 tarihli müşterek raporu. 
 
2/10- İmar Komisyonu, Tarım Balıkçılık Ve Turizm Komisyonu Ve Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun İmar Komisyonu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi’nde Kırsal Yerleşik Alan belirlenmesi ile ilgili 17.11.2021 tarihli müşterek raporu. 

2/11- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; Karsak Deresinde yaşanan kirlilik ile ilgili raporu.