1- TEKLİFLER:

1/1- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün, Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan gelen, İlçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin aranan şartlara ilaveler yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Demirsubaşı Mahallesi 233 ada 7-8-9-10-11-13-14-15-16-22 parseller imar planında otopark alanında kaldığından taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih 35 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 22.10.2020 tarih ve 1479 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih 100 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.10.2020 tarih 1479 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hamidiye Mahallesi 147 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İmar Plan notlarında bulunan köşe parsellerdeki köşe kırımının statik açıdan değerlendirilmesi konusunda, köşe kırımları ile ilgili plan notunun iptal edilmesine dair yazısı. 

2- RAPORLAR:

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediyesine ait Kurşunlu Mahallesi 167 ada 11 parsel ile imar planında park ve yolda kalan Kurşunlu Mahallesi eski 2685 (yeni 2226 ada, 2 parsel ) parselin takas yolu ile kamulaştırılmasına dair 24.02.2021 tarihli raporu.

2/2- Hukuk Komisyonu İle Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik Belediyesine ait Eşref Dinçer Mahallesi, Kestane Sokak, No: 22 adresinde bulunan, zemin ve 1.katında Aile Hekimliği hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezine 2. ve 3. Katlarının kiraya verilmesi ile ilgili 25.02.2021 tarihli müşterek raporu. 

2/3- İmar Komisyonu’nun, Doğu bölgesinde daha önce Ruhsatı alınmış parselde tadilat projesi yapma hakkının verilmesi talebi ile ilgili 24.02.2021 tarihli raporu.

2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 128 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliğine görüş verilmesi talebi ile ilgili 24.02.2021 tarihli raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 57.madde gereği hazırlanan Peyzaj Projelerinde Uyulması Gereken Kriterlerin değerlendirilmesi ile ilgili 18.02.2021 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Bursa Şubesinin, Kurşunlu 2 Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notlarının değiştirilmesi talebi ile ilgili 18.02.2021 tarihli raporu.