1- TEKLİFLER:

1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2022 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı Sonrası Plan Değişikliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce tespit edilen hususlarla ilgili plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Hamidiye-Demirsubaşı Mahalleleri Tescil Harici Alan (Çarşı Deresi Köprüsü Çevresi) ve Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 Nolu (Kısmen) Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, 140 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili. yazısı. 

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kayhan Mahallesi, 284 ada 1 nolu, 9 nolu (kısmen) ve Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 334 ada 326-327 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi, 1337 ada 5 parselle ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 601 (Eski 7619) parselle ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 130 ada 246 parselde yapı çekme sınırının düzenlenmesinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 11.04.2023 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada 1-2-3-8-9-10 parseller, 0/6198-6199-6200-6201 parseller ve Karayolları Yol Koruma Kuşağına İlişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 11.04.2023 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 19.04.2023 tarihli raporu .

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Eşref Dinçer Mahallesi 2577 ada 14 parsel 512,57m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 26.04.2023 tarihli raporu.

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parsel 562,32m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 26.04.2023 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin Bursa İli Gemlik İlçesi 617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ilgili raporu.