1- TEKLİFLER:

1/1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Yeni Mahalle, 51 ada, 36 parsel numaralı 50,68 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin imar planlarında yolda kaldığından taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapılması ile ilgili yazısı. 

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi Dolum Tesisleri Yeni Boru Devriyesi ve Gemi Bağlama Üniteleri İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine ilişkin Belediye Meclis Kararları ile imar planına esas kurum görüşü verilmesi talebi ile ilgili yazısı.


2- RAPORLAR:

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı yola katılım bedellerinin belirlenmesi ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı Kroki Tasdik Ücretinin belirlenmesi ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Ali Kütahya İlkokulu Müdürlüğüne Engelli Asansörü yapılması ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu. 
 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Muratoba Köyü 1646 ada 22 parsel (341,17 m²) niteliği su deposu ve bahçesi olan parselin satışı ile ilgili 21.01.2021 tarihli raporu.
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2021 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28.01.2021 tarihli raporu.

2/6 İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi 178 ada 1, 2 parseller, 1848 ada 2 parsel, 1938 ada 1 nolu parsel, 1940 ada 145 parsel nolu taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 26.01.2021 tarihli raporu.

2/7- İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi 177 ada 1, 2 parseller ile 1940 ada 144, 145 parsel nolu taşınmazlara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 26.01.2021 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi imar planında revizyon yapılmasına ilişkin ekli 2 adet çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 215 ada 7 - 8 nolu yolda kalan parsellerin, yoldan çıkarılarak imar hakkının geri verilmesi ile ilgili 26.01.2021 tarihli raporu.
 
2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 562 ada 260 nolu parselin kuzeyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 195 ada 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 20.01.2021 tarihli raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi 3-685-1715 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 08.01.2021 tarihli raporu.