1- TEKLİFLER:
 
1/1- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün¸ Tarihi Kentler Birliğine asil ve yedek üye belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Cihatlı Mah. 1. Etapta bulunan 8 adet işyerinin parsel numarası sehven hatalı yazıldığından, meclis kararının 1442 ada 4 parsel olarak düzeltilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1933 ada 1, 2, 3 parsel, 1931 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 1932 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/918 Esas sayılı dosya kapsamında 29.09.2020 tarihli kararı ile, Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2015 tarih 10 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.01.2015 tarih 242 sayılı kararı ile onaylanan "Engürücük-Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 2021 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı.
 
 
 2- RAPORLAR:

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 195 ada 12 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 08.10.2020 tarihli raporu. 

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. 182 ada 29 parselde kayıtlı 120,21 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 27.10.2020 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 647 ada, 276 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili 23.10.2020 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun; İlçemiz Orhaniye Mahallesi Kuzey 1. Etap Uygulama İmar plan notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 27.10.2020 tarihli raporu.

2/5- Çevre, Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1858 ada 4 parselde kaba inşaatı biten mevcut yapının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili 30.10.2020 tarihli müşterek raporu.

2/6- Hukuk Komisyonu, Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemiz ait İlçemiz Umurbey Mahallesi 210 ada 9 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 30.10.2020 tarihli raporu.